Ontwerp

Ook in de (schets)ontwerp fase kunnen wij kunstenaars ondersteunen.

Schetsontwerp

Over het algemeen wordt het definitieve ontwerp nog voorafgegaan door een schetsontwerp, dat in essentie meer gezien kan worden als een “design intent”. Hierbij is de (kosten) technische informatie vaak summierder van aard. Toch kunnen wij ook in deze fase de haalbaarheid vaak al met een adequate kostenraming ondersteunen

Definitief ontwerp

Voor het verkrijgen van een opdracht wordt kunstenaars gevraagd een definitief ontwerp (DO) te maken voorzien van een uitgebreide visuele documentatie, dekkingsplan en technische gegevens.
In al deze aspecten kunnen wij voorzien.
Voorop staat de instandhouding van het ontwerp. In veel gevallen kan uit kostenoverweging of om overwegingen van veiligheid of sterkte  het schetsontwerp niet onverkort uitgevoerd worden. Wij zijn dan door uitgebreide kennis en een netwerk van kennis bij derden bij uitstek instaat de essentie van het ontwerp zo goed mogelijk te vertalen in een betaalbaar,veilig en uitvoerbaar kunstwerk.
.

Gereduceerd tarief

Tegen een gereduceerd tarief ondersteund Kamp & van Gulik kunstenaars met maquettes, 3d simulatie en fotomontages. Door een juiste balans in detail en uitvoering kunnen wij dit soort presentaties voor een bescheiden bedrag verzorgen. Als het voor een opdracht gewenst is en het budget toereikend is kunnen wij uiteraard ook tot een bijzonder hoge mate van realisme komen.
Technische tekeningen en sluitende begrotingen voorzien van offertes behoren tot de mogelijkheden.

Dit gereduceerd tarief is alleen toegankelijk voor kunstenaars in (schets)ontwerpfase.