Inventarisatie en onderhoud

Een collectie kunst in de openbare ruimte is gebaat bij een kundige inventarisatie en regelmatig onderhoud. Een goede inventarisatie ordent alle bekende gegevens en combineert dit met de staat van het kunstwerk ten tijde van de inventarisatie en vermeldt alle benodigde werkzaamheden voor structureel en achterstallig onderhoud.
Een schouw of inventarisatie is een onmisbare stap in het opstellen van een gedegen onderhoudsplan

Structuur in de collectie

Om het onderhoud te structureren delen wij de kunstwerken op in voor het onderhoud relevante onderdelen. De splitsing geschied op basis van materiaal en functiekenmerken van het beeld.
Zo is voor een sokkel over het algemeen ander onderhoud te voorzien dan voor het (bronzen) beeld dat erop staat.
Het opdelen in onderdelen zorgt ervoor dat alle relevante onderdelen van het kunstwerk een plaats krijgen in het onderhoudsplan en er geen onderdelen buiten de boot vallen.

Onderzoek

Voor alle kunstwerken wordt met de bronnen van de opdrachtgever en externe bronnen de oorspronkelijke staat vergeleken met wat is aangetroffen. Bij twijfel over de huidige staat wordt indien mogelijk de kunstenaar of erven om uitsluitsel gevraagd
Toegepaste kleuren, materialen en technieken worden gedocumenteerd.

Database

Alle gegevens worden ingevoerd in een hiervoor speciaal opgezette database die gevuld is met materiaalkenmerken, maatvoering en op de combinatie hiervan gebaseerde onderhoudsrecepten. Ook de kosten die het onderhoud met zich meebrengt volgen uit deze gegevens.
Deze database is de bron van onze onderhoudsanalyse en onderhoudsplannen.

De gegevens uit deze database zijn ook probleemloos te gebruiken in internet toepassingen en app’s, bijvoorbeeld over kunstwerken in uw stad.

Kosten onderhoud

Door de analyse van de onderdelen en hun mogelijke gebreken kan voorzien worden welke werkzaamheden met een bepaalde frequentie uitgevoerd moeten worden om deze gebreken te voorkomen.
Op basis hiervan kan een meerjaarlijks onderhoudsplan opgesteld worden en een kostenraming op jaarbasis gemaakt worden.
Dit onderhoudsplan is tevens een vrijblijvende offerte voor uitvoering van het genoemde onderhoud.

meer over onderhoud