Taxatie

Sinds 2002 taxeren wij kunst in de openbare ruimte. We hebben daarvoor een database samengesteld die toegesneden is op kunstwerken in de buitenruimte. De uitkomst van een dergelijke taxatie geeft een duidelijk rapport met alle relevante gegevens van het kunstwerk in woord en beeld en een volledige verantwoording van de waarde bepaling zoals bepaald in art 7:960 BW ( Burgerlijk
Wetboek).